Privatumo politika

Rinkodaros kampanijos privatumo politika

Paskutinės peržiūros data 2022-02-25

Esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą ir konfidencialumą pagal šią politiką, valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus ir, kiek taikytina, ES Bendruosius duomenų apsaugos reglamentus (BDAR). Vienas svarbiausių mūsų rūpesčių yra tai, kad bet kokia jūsų mums pateikta asmeninė ar neskelbtina informacija nebūtų naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriuos numatėte ir kurių tikėjotės. Šioje privatumo politikoje aprašoma mūsų dabartinė politika ir praktika, susijusi su asmeninės informacijos tvarkymu ir naudojimu.

Kokią informaciją renkame, tvarkome ir kaip ją naudojame?

Asmeninę informaciją renkame tikslais, susijusiais su mūsų rinkodaros veiklos vykdymu ir administravimu bei mūsų produktų ir paslaugų teikimu. Mes saugome asmeninę informaciją, kurios pagalba galime jus identifikuoti. Tame tarpe, jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir kita informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti asmenį.

Kad galėtume vykdyti rinkodaros veiklą, renkame informaciją, reikalingą mums, kad užtikrintume tinkamą rinkodaros paslaugų teikimą jums, ir informaciją, kurios reikalauja produktų tiekėjai. Dalį arba visą šią informaciją gauna paslaugų tiekėjai be kurių mūsų paslaugos būtų neįmanomos. Kai kurios iš šių bendrovių gali būti įsikūrusios už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Pateikus pretenziją, kad galėtume padėti pretenzijos nagrinėjimo procese, mes ir mūsų atstovai (įskaitant tyrėjus, patarėjus ir teisininkus) tvarko informaciją apie pretenziją, kurioje gali būti jūsų asmens duomenys. Informaciją galime rinkti iš jūsų arba iš trečiųjų šalių.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat naudojame, kad galėtume gerinti savo paslaugas ir bei spręstumėme su paslaugų teikimų kylančius nesklandumus.

Kas bus, jei nepateiksite mums tam tikros informacijos?

Rinkodaros paslaugas (kampanijas) galime teikti tik turėdami visą reikiamą informaciją. Kad galėtumėte dalyvauti rinkodaros kampanijoje, mes prašome pateikti informaciją, kurios reikia rinkodaros kampanijos valdytojams, kad būtų tinkamai vykdoma rinkodaros veikla.

Kaip laikome ir saugome jūsų informaciją?

Iš jūsų gautą informaciją saugome savo kompiuterinėje sistemoje ir popierinėse bylose. Užtikriname, kad jūsų informacija būtų saugi paisome rekomenduojamų saugumo procedūrų, kurių tikisi mūsų klientai, ir vadovaujamės Valstybinės duomenų apsaugos agentūros gairėmis.

Ar mes kam nors atskleisime surinktą informaciją?

Informaciją galime atskleisti:

rinkodaros kampanijos iniciatoriui – UAB „Biovela Group“;

rangovams, teikiantiems mums paslaugas, pvz., mūsų vardu tvarkantiems pašto siuntas;

teisininkams, apskaitininkams, kitiems profesionaliems konsultantams (kurie siekia ištirti ar įvertinti jūsų pretenziją);

kitoms bendrovėms įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju.

Visais atvejais sieksime užtikrinti, kad jie saugotų informaciją taip pat, kaip ir mes. Šią informaciją galime pateikti kitiems asmenims, jei to iš mūsų reikalauja įstatymai arba esant kitoms neįprastoms aplinkybėms, kurias leidžia asmens duomenų įstatymai bei reguliavimas. Mes neparduodame, nekeičiame ir nenuomojame asmeninės informacijos kitoms šalims.

Kaip galite pasiekti, patikrinti, atnaujinti ar pakeisti savo informaciją?

Jei BDAR nenumato išimčių, turite šias teises:

gauti informaciją apie tai, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija;

susipažinti su savo asmenine informacija (nemokamai pateiksime jos kopiją);

ištaisyti savo asmeninę informaciją, jei ji yra netiksli arba neišsami;

ištrinti savo asmeninę informaciją (dar vadinama „teise būti pamirštam“);

apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą;

saugoti ir pakartotinai naudoti jūsų asmeninę informaciją savo reikmėms;

nesutikti, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama; ir

nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu.

Gavę iš jūsų raštišką prašymą ir pakankamai informacijos, kad galėtume besikreipiantįjį identifikuoti, atskleisime jums turimą asmeninę informaciją apie jus. Taip pat ištaisysime, pakeisime arba ištrinsime bet kokią asmeninę informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Jei norite susipažinti su savo asmenine informacija arba ją ištaisyti, kreipkitės į mūsų privatumo pareigūną.

Mes neimame mokesčio už prašymo susipažinti su asmenine informacija gavimą arba už prašymo ištaisyti informaciją įvykdymą. Tačiau turime teisę prašyti, kad jūs padengtumėte visas pagrįstas išlaidas ir sąnaudas, patirtas vykdant jūsų prašymą suteikti informaciją.

Jūsų sutikimas

Dalyvaudami rinkodaros kampanijoje sutinkate, kad jūsų pateikta informacija būtų tvarkoma ir naudojama pirmiau aprašytais tikslais.

Kaip laikomės duomenų privatumo taisyklių?

Laikysimės BDAR nustatytų duomenų apsaugos principų, siekdami sąžiningumo, skaidrumo ir teisėto duomenų rinkimo bei naudojimo.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome kaip duomenų tvarkytojas ir (arba) tiek, kiek esame duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDAR.

Turime nustatyti teisėtą jūsų asmeninės informacijos tvarkymo pagrindą. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi renkame jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo to, kokius duomenis renkame ir kaip juos naudojame.

Jūsų asmeninę informaciją rinksime tik gavę aiškų jūsų sutikimą rinkti duomenis konkrečiam tikslui, o bet kokie surinkti duomenys bus tokie, kokie yra būtini ir nebus pertekliniai.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat tvarkysime, jei tai būtina mūsų teisėtiems interesams arba sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, jei tai būtina siekiant apsaugoti jūsų gyvybę arba esant su sveikata susijusiai situacijai, jei būtina atlikti viešąją funkciją, užduotį, susijusią su viešuoju interesu, arba jei ši funkcija turi aiškų teisinį pagrindą.

Nerenkame ir netvarkome jokios jūsų asmeninės informacijos, kuri laikoma „jautria asmenine informacija“, susijusia su jūsų seksualine orientacija ar etnine kilme, išskyrus atvejus, kai turime aiškų jūsų sutikimą arba kai to reikalauja kiti įstatymai.

Negalite pateikti mums savo asmeninės informacijos, jei esate jaunesnis nei šešiolikos metų, be savo tėvų arba asmens, turinčio tėvų teises jūsų atžvilgiu, sutikimo. Mes sąmoningai nerenkame ir netvarkome vaikų asmeninės informacijos.

Skundai dėl privatumo

Jei turite klausimų ar skundų dėl privatumo pažeidimo, kreipkitės į mūsų privatumo pareigūną, kuris nagrinės šį klausimą pagal mūsų oficialią skundų nagrinėjimo tvarką.

Savo skundą galite užregistruoti telefonu, paštu ar el. paštu arba galite susitarti dėl susitikimo su mūsų privatumo pareigūn. Padarysime viską, kas yra tikslinga esamomis aplinkybėmis, kad išnagrinėtume jūsų skundą.

Prieš pateikdami skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paprastai turite pateikti skundą tiesiogiai mums. Jei per 30 dienų negaunate atsakymo arba esate nepatenkinti mūsų atsakymu, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Svetainės technologinės priemonės

Anoniminiai duomenys

Mes naudojame technologijas, kad galėtume rinkti anoniminę informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, pavyzdžiui, kai naršote mūsų svetainėje, mūsų paslaugų teikėjas gali registruoti jūsų ip adresą, apsilankymo datą ir laiką, peržiūrėtus puslapius ir nuorodas bei naudojamos naršyklės tipą. Ši informacija neidentifikuoja jūsų asmeniškai, o mes ją naudojame tik statistikos tikslais ir siekdami pagerinti savo svetainės turinį bei funkcionalumą, kad geriau suprastume savo klientus ir rinkas bei gerintume savo paslaugas.

Slapukai

Anoniminiams duomenims rinkti galime naudoti slapukus. Slapukai – tai nedidelės informacijos rinkmenos, siunčiamos į jūsų naršyklę ir saugomos jūsų kompiuterio kietajame diske. Kartais jie identifikuoja naudotojus, kai svetainėje saugoma informacija pereinant iš vieno puslapio į kitą. Taip siekiama padidinti svetainės funkcionalumą. Slapukai nėra naudojami naudotojo tapatybei nustatyti. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir galite nustatyti, kad naršyklė praneštų apie gautą slapuką, kad galėtumėte nuspręsti, ar norite jį priimti. Kai išeinate iš svetainės, slapukas sunaikinamas ir jokia asmeninė ar kita informacija apie jus nesaugoma.

Formos

Mūsų svetainė gali leisti lankytojams pateikti informaciją per savitarnos formas (pvz., tikrinti kampanijos laimėtoją). Formoje pateikta informacija gali būti neužšifruota. Jei nerimaujate dėl bet kokios savitarnos formose pateiktos informacijos konfidencialumo, nedvejodami pateikite mums šią informaciją telefonu arba el. paštu.

Taip pat, galime naudoti jūsų kontaktinę informaciją, kurią pateikiate šioje svetainėje, kad galėtume siųsti jums prašomą informaciją apie gaminius ir reklaminę medžiagą, taip pat, kad galėtume užtikrinti informacijos skleidimą, pvz., siųsti atnaujinimus ir palaikyti mūsų ryšį su jumis, pvz., vykdyti klientų apklausas ir pan.

Taip pat, galime jus informuoti tiesioginės rinkodaros priemonėmis apie naujas paslaugas ir specialius pasiūlymus, renginius ar straipsnius, kurie, mūsų manymu, jus sudomins. Galime reguliariai siųsti jums naujienas el. paštu arba paprastu paštu. Jei nenorėtumėte gauti šios informacijos arba nepageidaujate jos gauti elektroniniu būdu, informuokite mus el. laišku arba paprastu laišku.

Jūsų informaciją taip pat galime naudoti, kad galėtume tobulinti savo paslaugas ir padėti išspręsti bet kokias problemas.

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

UAB „Multiplex”

Upės g. 5, LT-09308 Vilnius

Privatumo pareigūnas

Vytas Kabašinskas

vytas@mpagency.eu